آدرس:

تهران، خیابان خرمشهر، نرسیده به قنبرزاده، پلاک ۱۲۷

تلفن:

۰۲۱۸۸۴۴۲۴۲۲

دانلود

Online high frequency UPS

Online high frequency UPS

Online high frequency UPS

Rack Modular UPS 20KVA-150KVA

Modular UPS 20KVA-300KVA

Modular UPS 50KVA-1200KVA

باتری سیلد اسید سربی 12v 100Ah

باتری سیلد اسید سربی 12v 65Ah

باتری سیلد اسید سربی 12v 42Ah

باتری سیلد اسید سربی 12v 28Ah

باتری سیلد اسید سربی 12v 100Ah

باتری سیلد اسید سربی 12v 65Ah

باتری سیلد اسید سربی 12v 42Ah

باتری سیلد اسید سربی 12v 28Ah

محصولات:

برای مشاهده محصولات ما کلیک کنید